Software Engineering

Polish Developer Network sp. z o.o.
ul. Jasna 5/5, 33-100 Tarnów
KRS: 0000788468
NIP: 8733271495
REGON: 383458475
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 30 000 PLN